Az adatvédelmed ügye

Sütik használatával javítjuk webhelyünk használatának élményét. Webhelyünk használatával hozzájárulsz a sütik használatához.
A szükséges sütik elősegítik a weboldal használhatóságát, lehetővé téve olyan alapvető funkciókat, mint az oldal navigáció és a hozzáférés a webhely biztonságos területeire. A weboldal nem működik megfelelően ezen sütik nélkül.
DenumireFurnizorScopExpirareTip
CookieConsenthttps://www.bit-soft.hu/Az aktuális domain felhasználói cookie-hozzájárulási állapotát tárolja1 yearHTTP
PHPSESSIDhttps://www.bit-soft.hu/Megtartja a felhasználói munkamenet állapotát az összes oldalkeresés során.29 daysHTTP
A statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosoknak megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba a weboldalakkal, anonim módon gyűjtve és jelentve az információkat.
DenumireFurnizorScopExpirareTip
collectgoogle-analytics.comAdatok küldésére a Google Analytics-hez a látogató eszközéről és viselkedéséről. Követi a látogatót az eszközökön és a marketing csatornákon keresztül.SessionPixel
_gahttps://www.bit-soft.hu/Egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használnak arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt.2 aniHTTP
_gathttps://www.bit-soft.hu/A Google Analytics használja a kérési arány felpörgetéséreSessionHTTP
_gidhttps://www.bit-soft.hu/Egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használnak arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt.SessionHTTP
APISID, HSID, PREF, SAPISID, SID, SSIDgoogle.comInformációkat gyűjt a felhasználói szolgáltatásokkal, például a Google Maps, a Google Naptár, a Google+ stb.2 yearsHTTP
NIDgoogle.comCollects information about user interactions with Google services such as Google Maps, Google Calendar, Google+, etc.6 monthsHTTP
A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a weboldalak használhatnak a felhasználói élmény hatékonyabbá tétele érdekében.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
x
személyes adatok
adatvédelmi megállapodás
Küld

Adatkezelési szabályzat

A BIT SOFT SA („BITSOFT”) egyik fő küldetésének tekinti, hogy tiszteletben tartsa a személyes adatok védelméhez fűződő jogot, valamint a magánélet védelmének jogát.

Ezért minden szükséges intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait a hatályos román adatvédelmi jogszabályoknak, illetőleg az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletének (2016. április 27.), azaz az általános adatvédelmi rendeletnek („GDPR”) megfelelően kezeljük.

A jelen Adatvédelmi szabályzat értelmezésében és a GDPR rendelet meghatározása szerint személyes adatnak minősül bármely, azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A személyes adatok kezelését a Bit Soft SA végzi, székhelye: Bukarest, 7 Dr. Radovici Ion Street, cégjegyzékszáma: J40 / 21722/1994, UIC RO 6520428.

Az alábbi hivatkozásokra kattintva olvashatja az egyes fejezeteket: 
• A személyes adatok kezelésének alapelvei
• Milyen jellegű személyes adatokat kezelünk?
• Kiskorúak személyes adatai
• A személyes adatok speciális kategóriái
• Milyen célból és milyen jogalapon kezeljük az Ön személyes adatait?
• Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?
• Gyűjtünk személyes adatokat külső (harmadik) felektől?
• Az EU-n / EGT-n kívülre is továbbítjuk az Ön adatait?
• Mi a teendő, ha Ön mások személyes adatait közli

• Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?
• Milyen jogai vannak Önnek?
• Biztonságban vannak az adatai?
• Más weboldalakra mutató hivatkozások

• Kérdések, panaszok

• A szabályzat változásai
________________________________________________________________________


A BITSOFT ADATKEZELÉSI ALAPELVEI

• A személyes adatok kezelését jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon végezzük;
• Személyes adatokat kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtünk, és nem kezeljük őket ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
• Csak megfelelő, releváns, és az adatkezelés céljára szükséges személyes adatokat gyűjtünk;

• Gondoskodunk arról, hogy pontos személyes adatokat tartsunk nyilván, és szükség esetén aktualizáljuk ezeket;

• Minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a helytelen adatokat haladéktalanul töröljük vagy kijavítsuk;

• Minden személyes adat kezelését és tárolását úgy végezzük, hogy biztosított legyen az adatok bizalmassága és biztonsága;

• Harmadik felekkel nem osztunk meg személyes adatokat, kivéve abban az esetben, ha ez szolgáltatások szerződés alapján történő nyújtása, vagy jogszabályi előírások betartása miatt szükséges..

 

MILYEN JELLEGŰ SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?

- Ha Ön egy jelenlegi vagy potenciális ügyfelünk képviselője vagy kapcsolattartója, vagy beszállítónk vagy üzleti partnerünk képviselője vagy kapcsolattartója 

Ebben az esetben arra kérjük, hogy adja meg vezetéknevét, utónevét (utóneveit), telefonszámát, valamint az Ön vagy a képviselt vállalata által nyújtott esetleges egyéb adatokat.

Mindig Ön dönti el, hogy milyen személyes adatokat szeretne megadni. Ha azonban jogszabályi előírás, szerződésben vállalt kötelezettség vagy szerződéskötéshez szükséges kötelezettség miatt kérünk bizonyos személyes adatokat, és Ön úgy dönt, hogy nem bocsátja ezeket rendelkezésünkre, bizonyos szolgáltatásokat nem áll módunkban biztosítani; ha például Ön a BITSOFT műszaki ügyfélszolgálatát hívja, és nem szeretné megadni vezeték- és utónevét (neveit), e-mail címét és beosztását, nem nyújthatjuk a szükséges műszaki segítséget.

- Ha Ön egy ügyfelünk és/vagy üzleti partnerünk tényleges vagy potenciális ügyfele 

Előfordulhat, hogy érvényben levő szerződéseink teljesítése során, a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében olyanok személyes adataihoz férünk hozzá, akik a velünk együttműködő szállodák és éttermek ügyfelei vagy potenciális ügyfelei.

Az is előfordulhat, hogy ügyfeleink kérésére tárhely (hosting) szolgáltatásokat nyújtunk olyan adatbázisokhoz, amelyek a velünk együttműködő szállodák / éttermek ügyfeleinek és potenciális ügyfeleinek adatait tartalmazzák.


Szerződéses kötelezettségeink teljesítése során az alábbi adatkategóriákat kezelhetjük:

a) Foglalásokhoz szükséges adatok (például vezeték- és utónév (utónevek), e-mail cím, telefonszám);

b) Az érkezés-távozás nyilvántartásában a hatályos jogszabályok alapján rögzített adatok  (pl. állampolgárság, lakcím, születési idő);

c) Bankkártya-adatok (kártya típusa, hitel-/betéti kártya száma, kártyatulajdonos neve, érvényesség ideje, biztonsági kód);

d) A vendég ott tartózkodásának adatai, így az érkezés és távozás dátuma, speciális igények, preferenciák;

e) Az Ön által a marketing-preferenciáival kapcsolatban adott információk;

f) Az Ön által a regisztrációhoz és a hírlevélre történő feliratkozáshoz megadott személyes adatok;

g) Azokra a járművekre vonatkozó adatok (pl. rendszám), amelyeket bevisz a szálloda / étterem területére;

h) A belépkőkártyákról gyűjtött adatok (belépés és távozás ideje);

i) Különböző szerződéses partnerek (utazási irodák, rendezvényszervezők) által gyűjtött és a szállodának / étteremnek továbbított információk (szobalista, rendezvény résztvevőinek vendéglistája);

j) További szolgáltatások nyújtásához szükséges adatok, értelemszerűen;

k) A szálloda / étterem szolgáltatásaira vonatkozóan közölt értékelések, vélemények;

l) Bármilyen egyéb információ, amelyet meg szeretne osztani velünk vagy ügyfeleinkkel.

- Amennyiben Ön potenciális munkavállaló

A szakmai önéletrajzában megadott információkat gyűjtjük, továbbá minden egyéb információt, amit a szakmai önéletrajzával együtt nyújt be, illetőleg az állásinterjúkon közöl.

- Amennyiben Ön látogatóként jár vállalatunknál

Biztonsági kameráink felvehetik vagy rögzíthetik látogatóinkat a nyilvános helyeken (például a bejáratoknál a BITSOFT telephelyén belül).

- Ha Ön a www.bit-soft.ro és a www.bitsoftsolutions.com weboldalaink felhasználója

A weboldalon elérhető információk személyes adatok megadása nélkül is olvashatók. A portál műszaki üzemeltetéséhez azonban adatokat gyűjtünk arról, hogy Ön milyen napon és időpontban, és milyen IP-címről lépett be az internetes webhelyünkre.

Egyes szolgáltatások (pl. online szállásfoglalás, megpályázható állások) igénybevételéhez szükség van bizonyos személyes adatokra. Részletesen lásd a weboldal megfelelő szekciójában.

- Amennyiben Ön munkavállalónk

Kérjük, olvassa el a Munkavállalói adatvédelmi szabályzatot, amelyre munkaviszonya létrejöttekor felhívtuk a figyelmét, és amely bármikor elérhető az Emberi Erőforrások osztályán.

________________________________________________________________________

A SZEMÉLYES ADATOK SPECIÁLIS KATEGÓRIÁI

A „személyes adatok speciális kategóriái”-ba a faji vagy etnikai hovatartozásra, politikai nézetekre, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra vonatkozó információk tartoznak, valamint a genetikai, biometriai adatok, az egészségi állapotra, szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó adatok kezelése.

Közvetlenül nem gyűjtünk ilyen speciális kategóriába tartozó személyes adatokat, de a BITSOFT ügyfeleivel kötött szerződések teljesítése során, az ügyfelek kérésére előfordulhat, hogy szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében belépünk az ügyfél számítógépes rendszerébe (pl. szálloda-ügyviteli szoftver). Az ilyen belépések alkalmával kapcsolatba kerülhetünk a speciális kategóriába tartozó személyes adatokkal, de ezeket kizárólag a BITSOFT ügyfelével fennálló szerződésünk teljesítése céljából hívjuk le vagy kezeljük, semmilyen egyéb célból.

________________________________________________________________________

MILYEN CÉLBÓL ÉS MILYEN JOGALAPON KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

- Ha Ön a BITSOFT tényleges vagy potenciális ügyfeleinek képviselője

a) Az Ön által a BITSOFT egyes szolgáltatásait vagy termékeit illetően feltett kérdésekkel kapcsolatos kommunikáció.

Cél: Azért kezeljük személyes adatait, hogy válaszolhassunk a kérdéseire.

Jogalap: Szerződéskötés

b) Alátámasztó bizonylatok kezelése az Ön kérelmét követően.
Cél: Azért kezeljük személyes adatait, hogy reagálhassunk a kéréseire.
Jogalap: Szerződés teljesítése

c) Az Ön és a BITSOFT közötti kommunikáció rögzítése

Cél: Annak érdekében, hogy megfelelő színvonalú szolgáltatásokat nyújthassunk, az Ön és a BITSOFT között lezajlott kommunikáció adatait legalább a szerződés időtartamáig megőrizzük, hogy ennek segítségével munkamódszereinkkel alkalmazkodhassunk az Ön újabb igényeihez, és mindig hatékony megoldást kínáljunk az előadódó helyzetekre.

Jogalap: Szerződés teljesítése

d) Visszajelzés

Cél: Azért kezeljük a személyes adatait, hogy teljes elégedettséget garantáljunk Önnek a BITSOFT-tal történő kapcsolatfelvételt követően.

Jogalap: A jogos érdekünk, hogy folyamatosan fejlesszük szolgáltatásainkat, és az ügyfeleink normáinak leginkább megfelelő szolgáltatásokat nyújtsunk.

e) Marketing

Cél: Marketingcélokból is kezeljük az Ön adatait, például üzleti hírlevelek és olyan új termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó reklámanyagok céljára, amelyek véleményünk szerint számot tarthatnak az Ön érdeklődésére.

Jogalap: Jogos érdekünk szolgáltatásainkat reklámozni oly módon, hogy a megítélésünk szerint az Ön érdeklődésére számot tartó ajánlatokat küldünk Önnek (lásd „Az Ön jogai” szekcióban” „A tiltakozás joga” c. részt)

Szükség esetén – a hatályos jogszabályok betartása mellett – az Ön hozzájárulását kérjük, mielőtt személyes adatait direkt marketing céljaira használnánk. Tájékoztatjuk, hogy ha a fenti eset állna elő, Önnek joga van bármikor visszavonni a marketinghez adott hozzájárulását, amely esetben a továbbiakban nem kap tőlünk több reklámcélú üzenetet.

A leiratkozásra mutató hivatkozást küldönk Önnek, amelynek segítségével jelezheti, hogy nem kíván több üzenetet kapni tőlünk.

f) Egyéb kommunikáció: e-mailen, postán, telefonon vagy SMS-ben.

Cél: Az ilyen jellegű kommunikációra meghatározott okból kerül sor, így például azért, hogy (i) válaszoljunk az Ön kérdéseire, (ii) e-mailben emlékeztessük a kérelem/szerződés kitöltésére, amennyiben Ön nem töltött ki ilyet, (iii) tájékoztassuk arról, hogy a szerződés teljesítése során felmerülő esetleges panaszok és/vagy incidensek milyen módon kerültek megoldásra.  

Jogalap: Jogos érdekünkben áll, hogy az elvárt normáknak megfelelően biztosítsuk szolgáltatásainkat, azáltal, hogy megoldjuk az esetleges igényeket / panaszokat és teljeskörűen az Ön rendelkezésére állunk.

g) Elemzés, fejlesztés és kutatás

Cél: Biztosítani akarjuk szolgáltatásaink színvonalának folyamatos fejlesztését, ezért gondosan elemezzük az Ön összes panaszát / javaslatát, hogy olyan statisztikai jelentéseket állíthassunk össze, amelyek alapján meghatározhatjuk a problémákat és megkereshetjük ezekre a lehető legjobb megoldásokat.

Jogalap: Jogos érdekünkben áll, hogy az Önök és a BITSOFT normáinak megfelelő szolgáltatásokat nyújtsunk.

- Amennyiben Ön látogatóként jár vállalatunknál

Cél: Azért kezeljük személyes adatait, hogy megóvhassuk a BITSOFT vállalat területén található eszközöket, vagyont, és az ott tartózkodó embereket.

Jogalap: Jogos érdekünk, hogy biztosítsuk vállalatunk területén a tulajdonunk és az ott tartózkodó emberek megfelelő védelmét.

- Ha Ön a www.bit-soft.ro vagy a www.bitsoftsolutions.com weboldalaink felhasználója

Cél: Megfigyeljük a weboldal forgalmát, hogy kiszűrhessük az esetleges hibákat és/vagy a weboldal működésének egyéb problémáit.

Jogalap: Az adatkezelési tevékenység azért jogos érdekünk, mert a hibák kijavítása, ill. a weboldal folyamatos fejlesztése jóvoltából kifogástalanul működő weboldalt tudunk biztosítani Önnek.

- Ha Ön beszállítóink vagy üzleti partnereink képviselője vagy kapcsolattartója

Cél: Szerződéses jogviszony létesítése beszállítóinkkal, ill. üzleti partnereinkkel

Jogalap: Szerződésteljesítés.

- Amennyiben Ön potenciális munkavállaló

Cél: Az Ön állásjelentkezésének elbírálása.

Jogalap: Szerződéskötés.

- Amennyiben Ön munkavállalónk

Kérjük, olvassa el a Munkavállalói adatvédelmi szabályzatot, amelyre a felvételekor felhívtuk a figyelmét, és amely bármikor elérhető az Emberi Erőforrások osztályán.


Az összes fenti kategória esetében jogosultak vagyunk az alábbi tevékenységekkel összefüggésben kezelni az érintett személyek adatait:

a) Átalakítás, belső átszervezés, ill. eszközök vagy részvények értékesítése

Cél: A fent meghatározott műveletek végrehajtása érdekében kezeljük az Ön adatait.

Jogalap: Jogos érdekünk az említett műveletek végrehajtása, és a jogos érdek különösen fennáll abban az esetben, ha az Ön adatai nélkül nem lenne lehetséges a műveletek végrehajtása.

Biztosítjuk azonban Önt arról, hogy ezt az esetleges adatkezelést kizárólag a jelen szabályzatban előírtaknak megfelelően végezzük, olyan intézkedések alkalmazása mellett, amelyek révén garantálható az Ön adatainak bizalmas kezelése.

b) Biztonság

Cél: A vállalati vagyon biztonsága és az érintett személyek testi épsége érdekében kezeljük a személyes adatokat.
Jogalap: Jogos érdekünkben áll, hogy védelmet biztosítsunk az Ön és a szálloda tulajdonának, valamint a telephelyünkön tartózkodóknak.

c) Jogalap:

Cél: Egyes esetekben a rendelkezésünkre bocsátott – és esetleg személyes adatokat is magukban foglaló – információkat kell kezelnünk jogviták vagy panaszok rendezése, vizsgálatok lefolytatása és a hatályos jogszabályok betartása, továbbá szerződés életbe léptetése és a hatósági felszólítások teljesítése érdekében, feltéve, hogy ezek a felszólítások megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.

Jogalap: Az adatkezelés oka lehet jogszabályi előírás (például vállalatunkat a törvény kötelezi arra, hogy bizonyos személyes adatokat kiadjon az illetékes hatóságoknak), illetőleg jogos érdekünkben állhat az esetleges jogviták és/vagy panaszok rendezése.

________________________________________________________________________

MILYEN FELEKNEK TOVÁBBÍTHATJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Előfordulhat, hogy az elvárt színvonalú vendéglátás és kiváló minőségű szolgáltatások biztosítása érdekében szolgáltatóinknak és más harmadik feleknek továbbítjuk az Ön adatait az alábbiak szerint:

a) Beszállító: Egyes esetekben az igényelt szolgáltatások biztosítása érdekében az Ön bizonyos személyes adatait is ki kell adnunk a szolgáltatóknak (ide tartoznak pl. a szoftverfejlesztők, az informatikai, számviteli, egészségügyi szolgáltatások), amelyeknek jogában áll a mi nevünkben, az iránymutatásainknak megfelelően kezelni az adatokat.

b) Üzleti partnerek és együttműködő felek: Egyes esetekben más vállalatokkal is együttműködünk annak érdekében, hogy biztosíthassuk Önnek a kért termékeket, szolgáltatásokat vagy ajánlatokat. Szerződést köthetünk például egy külső tárhelyszolgáltatóval.

c) Hatóságok és/vagy intézmények esetén a cél (i) a jogszabályi előírások betartása; (ii) az, hogy válaszolhassunk a kérdéseikre; (iii) közérdek (pl. nemzetbiztonság).

Az Ön adatainak biztonsága fontos számunkra, ezért amikor csak megoldható, a személyes adatokat a fenti esetekben csak titoktartási nyilatkozat aláírása esetén adjuk ki az adatátvevőknek; ennek során gondoskodunk az adatok biztonságos őrzéséről, és arról, hogy az információk kiadása a hatályos jogszabályok és előírások betartása mellett történjen. Az átvevőnek minden esetben csak annyi információt bocsátunk rendelkezésére, amennyi az adott adatkezelési cél megvalósításához feltétlenül szükséges.

________________________________________________________________________

GYŰJTÜNK SZEMÉLYES ADATOKAT KÜLSŐ (HARMADIK) FELEKTŐL?

Előfordulhat, hogy az elvárt színvonalú vendéglátás és kiváló minőségű szolgáltatások biztosítása érdekében – az alább meghatározott – üzleti partnereinktől és más harmadik felektől is szerzünk adatokat Önre vonatkozóan:

a) Üzleti partnerek például a kártyaszolgáltatók, közösségi médiaszolgáltatók, amelyek ismerik az Ön ilyen jellegű szolgáltatáshoz megadott saját beállításait, továbbá partnerként működő állásközvetítő weboldalak.

Minden esetben gondoskodunk arról, hogy az Önre vonatkozóan harmadik felektől beszerzett adatok kezelése ugyanolyan feltételekkel történjen, mintha az adatokat közvetlenül Öntől kaptuk volna. Kizárólag a meghatározott célunk teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat gyűjtjük (lásd a „MILYEN CÉLBÓL ÉS MILYEN JOGALAPON KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?” c. részt).

Ezenkívül amikor először lépünk kapcsolatba Önnel, mindenképp közöljük, hogy milyen forrásból szereztük be személyes adatait.

________________________________________________________________________

AZ EU-N / EGT-N KÍVÜLRE IS TOVÁBBÍTJUK AZ ÖN ADATAIT?

Előfordulhat, hogy adatait az Ön országán kívüli, más államban – egyes esetekben az EU-n/EGK-n kívül – működő beszállítóknak továbbítjuk.

Jóllehet az ezekben az országokban hatályban levő adatvédelmi jogszabályok eltérhetnek az Ön országában érvényes szabályozástól, minden szükséges intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatainak kezelése a jelen szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történt.

________________________________________________________________________

MI A TEENDŐ, HA ÖN MÁSOK SZEMÉLYES ADATAIT KÖZLI

Kérjük, hogy ha más személyek személyes adatait adja át nekünk, előzetesen tájékoztassa az illetőt az adatok kiadásáról és arról, hogyan kezeljük majd a személyes adatait (a jelen adatvédemi szabályzatban leírt módon).

________________________________________________________________________

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az Ön személyes adatait a jelen szabályzatban ismertetett cél teljesüléséhez szükséges ideig őrizzük meg, ha a hatályos jogszabályok nem írnak elő vagy engedélyeznek ennél hosszabb időtartamot.

Folyamatosan ellenőrizzük, hogy szükség van-e még az általunk tárolt személyes adatok megőrzésére, és amennyiben az adatok kezelésére már nincs szükség vagy nem áll fenn a személyes adatok megőrzésére vonatkozó kötelezettségünk, az Ön személyes adatait a lehető leghamarabb töröljük / megsemmisítjük, oly módon, hogy többé ne legyen lehetőség az adatok visszanyerésére vagy helyreállítására (töröljük / megsemmisítjük például az állásinterjúk után fel nem vett jelentkezők összes adatát, kivéve abban az esetben, ha komoly esély van arra, hogy a későbbiekben alkalmazzuk az illetőt).

A papírra nyomtatott személyes adatokat úgy semmisítjük meg, hogy az adatok teljesen megsemmisüljenek; az elektronikus adathordozón tárolt adatokat technikailag úgy töröljük, hogy a későbbiekben semmilyen módon ne legyen lehetőség a visszanyerésükre vagy helyreállításukra.

________________________________________________________________________

MILYEN JOGAI VANNAK ÖNNEK?

A GDPR rendelet az alábbi jogokat biztosítja Önnek mint érintettnek:

a) A hozzáférés joga: jogában áll tájákoztatást kérni arról, hogy (i) kezeljük-e a személyes adatait, és ha igen, információt kérhet ezekre az adatokra vonatkozóan, továbbá hozzáférést az adatokhoz, ezenkívül (ii) másolatot igényelhet a birtokunkban levő adatokról (a GDPR 15. cikke);

b) A helyesbítéshez való jog: értesíthet bennünket a személyes adataiban beálló változásokról, vagy kérheti az Önre vonatkozóan nyilvántartott személyes adatok helyesbítését (a GDPR 16.cikke);

c) A törléshez való jog (az „ elfeledtetéshez való jog”): bizonyos körülmények között (így például ha ((i) az adatokhoz törvénytelenül jutottunk hozzá, (ii) az adatok tárolásának időkorlátja lejárt, (iii) Ön gyakorolja a tiltakozás jogát, vagy (iv) az adatok kezelése az Ön hozzájárulásával történt, és Ön ezt a hozzájárulást visszavonja) Ön kérheti tőlünk az Önre vonatkozóan nyilvántartott személyes adatok törlését (a GDPR 17. cikke);

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos körülmények között (így például ha vitatja az adatai pontosságát, vagy az adatkezelés jogszerűségét) Ön kérheti tőlünk, hogy bizonyos időn át korlátozottan kezeljük az adatait (a GDPR 18. cikke);

e) Az adathordozhatósághoz való jog: jogában áll azt kérni tőlünk, hogy személyes adatait küldjük el egy harmadik félnek, vagy közvetlenül Önnek (a GDPR 20. cikke);

f) A tiltakozáshoz való jog: bizonyos körülmények között (így például ha az adatkezelés jogalapja a jogos érdek) Ön kérheti, hogy a továbbiakban ne kezeljük adatait (a GDPR 21. cikke).

g) Abban az esetben, ha személyes adatait az Ön hozzájárulásával kezeljük, jogában áll ezt a hozzájárulást visszavonni.

Abban az esetben, ha személyes adatait az Ön hozzájárulásával kezeljük, jogában áll ezt a hozzájárulást bármikor visszavonni. Utóbbi esetben az adatait kezelését beszüntetjük, kivéve akkor, ha jogszabály kötelez bennünket az adatok megőrzésére és archiválására. Ilyen esetben tájékoztatjuk Önt arról, és külön jelezzük, hogy fennáll-e a fenti jogszabályi kötelezettség.

______________________________________________________________________

BIZTONSÁGBAN VANNAK AZ ADATAI?

Óvjuk az Ön személyes biztonságát, ezért komoly biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy megvédjük adatait az illetéktelen hozzáféréstől, módosításoktól, közzétételtől és megsemmisítéstől. Ehhez a biztonsági intézkedések és az adatgyűjtés, az adattárolási és -kezelési gyakorlat, valamint a fizikai biztonsági óvintézkedések belső ellenőrzése szükséges, hogy megakadályozható legyen az illetéktelen hozzáférés azokhoz a rendszerekhez, amelyeken adatokat tárolunk.

Szolgáltató partnereinktől és üzleti partnereinktől is elvárjuk, hogy minden szükséges intézkedést megtegyenek annak érdekében, hogy megvédjék az adatokat az illetéktelen hozzáféréstől, módosításoktól, közzétételtől és megsemmisítéstől.

______________________________________________________________________

MÁS WEBOLDALAKRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

Weboldalunk más, külső webhelyekre is tartalmaz hivatkozásokat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem vállalunk felelősséget azért, hogy az ilyen webhelyeket működtető harmadik felek hogyan gyűjtik, használják, osztják meg és közlik az adatokat, információkat. Amennyiben Ön külső weboldalakon használ vagy ad meg információkat, az érintett weboldal használati feltételei és adatvédelmi szabályai érvényesek Önre. Javasoljuk, hogy mielőtt személyes adatokat adna meg az igénybe vett weboldalakon, tanulmányozza ezek adatvédelmi szabályait.

Vállalatunk területén a BITSOFT internetes szolgáltatásainak használatára az érintett internetszolgáltatók használati feltételei és adatvédelmi szabályai érvényesek. Ezeket a használati feltételeket és adatvédelmi szabályokat az érintett szolgáltatás bejelentkezési oldalán elérhető hivatkozáson keresztül, vagy az adott internetszolgáltató weboldalán tekintheti meg.

________________________________________________________________________

 

KÉRDÉSEK ÉS PANASZOK

Amenyiben kérdései vagy aggályai vannak személyes adatai kezelésével kapcsolatban, vagy a fent felsorolt jogai valamelyikét szeretné gyakorolni, lépjen kapcsolatba velünk a weboldalon elérhető Kapcsoltfelvételi űrlap („Contact Form”) kitöltésével, vagy küldjön e-mailt a következő címre: privacy@bit-soft.ro, mi pedig a kérése beérkezésétől számított 30 napon belül válaszolunk.

Ha nem rendelkezik a szükséges elektronikus eszközökkel, vagy nem kívánja használni ezeket, írásban is benyújthatja kérelmét bejegyzett székhelyünk címére: Bukarest, 7 Dr. Radovici Ion Street, Sector 5.

Amennyiben nincs megelégedve a kérelmére adott válasszal, ill. megoldással, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatkezelési Felügyelethez.

________________________________________________________________________

A SZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI

A jelen szabályzat az adatvédelmi jogszabályok változásának, ill. a szolgáltatásaink módosításának, ill. szervezeti átalakításainknak megfelelően időről időre változhat. Érdemi változások esetén egy hivatkozást közlünk, amely a weboldalunkon elérhető, módosított szabályzatra mutat.

Az Ön jogait és szabadságait érintő, jelentős változások esetén (ha például a fentebb meghatározottaktól eltérő, egyéb célokra szeretnénk igénybe venni az Ön adatait) értesítjük Önt, mielőtt megkezdenénk a módosult adatkezelést.

Alább közöljük a szabályzat eddigi módosításait, hogy Ön mindig követhesse a legfontosabb változásokat.